Dürüst Üretici Manifestosu

Altezzoso toplumsal sosyal sorumluluklarının bilinci ile hareket eder ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Satmış olduğu ürünlerin yapımında çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermez. Çalışanlarına fiziksel ve maddi olarak emek sömürüsü yapılmasına göz yummaz. Altezzoso ürün haline getirdiği işlenmiş tüm derileri, gıda sektöründe kullanılan hayvanlardan elde etmektedir. Üretimde deri ve kürkü için değil, özellikle eti için kesilen hayvanlar tercih edilmektedir. Temin edildiği ülkelerin mutfağında yoğun olarak kullanılan hayvanların derileri ithal edilmektedir. Altezzoso ilkeleri doğrultusunda derisi için vahşi hayatta yer alan hiçbir canlıya zarar verilmemekte, endüstriyel alanda kullanım için yetiştirilen çiftlik hayvanları kullanılmaktadır. Hayvanlara eziyet edilmemektedir. Nesli tükenme tehlikesi içinde olan hiç bir hayvan türüne ait deri veya kürk Altezzoso ürünlerinde kullanılmamaktadır. Altezzoso doğayı koruyan, daha temiz bir çevre ve daha nitelikli bir yaşam üzerine odaklanmaktadır. Altezzoso markası seri üretime karşı mesafeli durmaktadır. Ürünler emek yoğun olarak üretilmektedir. Çevreye zarar veren her hangi bir sanayi üretimi içinde bulunmaktan kaçınılmaktadır. Üretimde doğal metaryeller tercih edilmektedir.

Image